Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 1787

▼ Code Top Xu Cho Chattt

* khanh  (Member) [ON]
223 * 443
*   Cách đây 6 năm
Dùng cho code chatt của tiax
- Demo :
- Dán là chạy
{% from 'func.twig' import rwurl,get,login,lever,up,add %}
{% use '_blocks' %}
{% from 'bbcode.twig' import bbcode %}
{% from 'time.twig' import ago %}
{% from 'paging.twig' import paging %}
{% set login=login()|trim %}
<div class="bmenu">Đại gia của năm</div>
{#lấy ds người dùng #}
{% set data=[] %}
{% set play='yes' %}
{% for i in 1..100 %}
{% if play=='yes' %}
{% set data2=get_data('id_users',100,i) %}
{% endif %}
{% if data2 %}
{% set data=data2|reverse|merge(data) %}
{% else %}
{% set play='no' %}
{% set data2='' %}
{% endif %}
{% endfor %}
{# lấy ds xu #}
{% set data %}{% for i in data %}{% set entry = i.data %}{% set user = 'user_'~entry %}{{get(user,'xu')}}-{{get(user,'nick')}}.{% endfor %}{% endset %}
{% set topxu %}
{% set topxu = data|split('.')|sort|reverse %}
{% for i in topxu %}{% if loop.last==false %}{{i}}.{% endif %}{% endfor %}{% endset %}
{# final #}
{# ds toplike #}
{% set data = topxu|split('.') %}
{% set data = data|slice(0,6) %}
{% for i in data %}
{% set i = i|split('-') %}
{% if loop.last==false %}
<div class="list1">[{{loop.index}}] <a href="/profile/{{i[1]}}"><b>{{i[1]}}</b></a> - {{i[0]}} xu</div>
{% endif %}
{% endfor %}
Edited by: khanh
[Like=5] Minh , tiaxgame , black , Pupy , Bkit
* Minh  (Member) [Off]
146 * 207
*   Cách đây 6 năm
Bình luận bị ẩn - Reported
* thanhtung  (Member) [Off]
7 * 6
*   Cách đây 6 năm
Nhin code wen wen :v
* thanhtung  (Member) [Off]
7 * 6
*   Cách đây 6 năm
Demo đây :v
[Like=1] Minh
* black  (Member) [Off]
163 * 331
*   Cách đây 6 năm
Gửi từ khanh:
Dùng cho code chatt của tiax - Demo : http://hoitu.viwap.com - Dán là chạy [php]{% from 'func.twig' import rwurl,get,login,lever,up,add %} {% use '_blocks' %} {% from ' ...
Bình luận bị ẩn - Reported
[Like=2] Minh , Kinlorento
* black  (Member) [Off]
163 * 331
*   Cách đây 4 năm
Bình luận bị ẩn - Reported
* bakachickk  (Member) [Off]
3 * 2
*   Cách đây 2 tháng
Xin code
* knhoten  (Member) [Off]
84 * 201
*   Cách đây 2 tháng
6 nam vd
* tiaxgame  (Admin) [Off]
440 * 1018
*   Cách đây 2 tháng
nhanh thật
* khanh  (Member) [ON]
223 * 443
*   Cách đây 2 tháng
Cc gì thế nhỉ 😂😂😂
▼ Tổng số: 10
- Share:
BBCode:

Link: