Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 248

▼ Share code TWIG PHP v2 fix lỗi cơ bản

* Tuankill  (Member) [Off]
192 * 393
*   Cách đây 3 tháng
Bạn xem hướng dẫn cài đặt tại đây:

Cập nhật:
+ Fix lỗi cookie
+ Fix lỗi get_data theo wap4
+ thêm recaptcha v2 ( )

++++++++++
config recaptcha tại: libs/config.php
(hiện tại đang dùng key demo của google nên vượt được, nhớ đổi lại key của bạn)
++++++++++

Demo:

download code v2:
[Like=4] tiaxgame , jkuibap , Lvy2003 , Dai
* jkuibap  (Member) [Off]
10 * 27
*   Cách đây 3 tháng
Gửi từ Tuankill:
Bạn xem hướng dẫn cài đặt tại đây: https://tiaxgame.tk/forum/69873/share-code-twig-viet-tren-php-ho-tro-day-du-function-o-wap4.co.html Cập nhật: + Fix lỗi cookie + Fix lỗi get_data theo wap4 + t ...
Ngon. Thêm func này nữa bác current_url
* Lvy2003  (Member) [Off]
26 * 27
*   Cách đây 3 tháng
Gửi từ Tuankill:
Bạn xem hướng dẫn cài đặt tại đây: https://tiaxgame.tk/forum/69873/share-code-twig-viet-tren-php-ho-tro-day-du-function-o-wap4.co.html Cập nhật: + Fix lỗi cookie + Fix lỗi get_data theo wap4 + t ...
get_uri_segments() có hàm này chưa vậy
* jkuibap  (Member) [Off]
10 * 27
*   Cách đây 3 tháng
Gửi từ Tuankill:
Bạn xem hướng dẫn cài đặt tại đây: https://tiaxgame.tk/forum/69873/share-code-twig-viet-tren-php-ho-tro-day-du-function-o-wap4.co.html Cập nhật: + Fix lỗi cookie + Fix lỗi get_data theo wap4 + t ...
Viết bài dạng html mà nó ko hoạt động
* Lvy2003  (Member) [Off]
26 * 27
*   Cách đây 3 tháng
Gửi từ Tuankill:
Bạn xem hướng dẫn cài đặt tại đây: https://tiaxgame.tk/forum/69873/share-code-twig-viet-tren-php-ho-tro-day-du-function-o-wap4.co.html Cập nhật: + Fix lỗi cookie + Fix lỗi get_data theo wap4 + t ...
xin cái function current_url với bác
* OFF  (Member) [Off]
6 * 7
*   Cách đây 1 tháng
Thanks pro
▼ Tổng số: 6
- Share:
BBCode:

Link: