Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 121

▼ ae giúp với hihi

* thai123  (Member) [Off]
27 * 11
*   Cách đây 2 tháng
ae cho hỏi đoạn này viết code php hiển thị dưới dạng json được không nhỉ
[[26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 160] , [26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 60] , [420, 204, 444, 636, 828, 756, 876, 564, 852, 1164, 1356, 1548, 1620, 1188, 1788, 1644, 2004, 1524, 1284, 1932, 1380, 1788, 1932, 2004, 1284, 1308, 1428, 1644, 1716, 204, 276, 1116, 564, 708, 588, 804, 780, 468, 300, 252, 132, 828, 1476, 1836, 1956, 204] , [360, 192, 504, 384, 312, 144, 144, 96, 432, 192, 96, 72, 360, 312, 120, 192, 312, 552, 552, 408, 216, 360, 240, 168, 384, 384, 576, 576, 576, 552, 552, 552, 456, 504, 552, 552, 312, 216, 264, 432, 144, 144, 264, 264, 552, 432] , [5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0] , [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] , [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]]
và nếu viết được thì viết như nào
* Treasure  (Member) [Off]
13 * 14
*   Cách đây 2 tháng
nó cũng thuộc loại json rồi mà
{[],[],[]} và [[],[],[]] giống nhau thôi
* Poker  (Member) [Off]
181 * 303
*   Cách đây 2 tháng
Gửi từ thai123:
ae cho hỏi đoạn này viết code php hiển thị dưới dạng json được không nhỉ [[26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, ...
json phải đc viết theo dạng cặp key - value.
kiểu này ko phải là json
* PhatSongVinh98  (Member) [Off]
124 * 439
*   Cách đây 2 tháng
Gửi từ thai123:
ae cho hỏi đoạn này viết code php hiển thị dưới dạng json được không nhỉ [[26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, ...

vào trang này test nhé, hợp lệ là json
* thai123  (Member) [Off]
27 * 11
*   Cách đây 2 tháng
Cảm ơn các bác nhé
▼ Tổng số: 5
- Share:
BBCode:

Link: