Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamHỏi và Đáp
Lượt xem: 244

▼ ae xem giúp với

* thai123  (Member) [Off]
28 * 20
*   Cách đây 11 tháng
ae cho hỏi mới học json
[Hình ảnh]


sao cái đầu tiên thì nó như này nhưng khi in ra dữ liệu thứ 2 thì nó lại như này
[Hình ảnh]

là do sai gì nhỉ

dưới là code:
<?php
include '../in/conn.php';
if(isset($_GET['token'])) {
$token = $_GET['token'];
$a = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `token`='".$token."' LIMIT 1"),0);
if ($a['token'] == 0){
echo "có cái nịt token này";
}
else{
$getls = mysql_query("SELECT * FROM `log_sms` WHERE subcode = '".$a['subcode']."' ORDER BY id DESC LIMIT 15");
$i = 1;
while ($vip=mysql_fetch_array($getls)) {
$data = array();
$data['number'] = $vip['number'];
$data['phone'] = $vip['phone'];
$data['tranid'] = $vip['tranid'];
$data['comment'] = $vip['comment'];
$data['subcode'] = $vip['subcode'];
$data['tiencong'] = $vip['tiencong'];
$json = json_encode($data,JSON_PRETTY_PRINT);
print_r($json);
}
}
}

else {
echo "có cái nịt";

}


theo tôi biết đúng sẽ như này nhưng không biết viết code sao để hiển thị được như dưới ảnh! ai biết thì chỉ với cảm ợn ae
[Hình ảnh]
* Poker  (Member) [Off]
181 * 308
*   Cách đây 11 tháng
Gửi từ thai123:
ae cho hỏi mới học json [img]https://drive.google.com/uc?export=view&id=1VILXjEArfc0v3UkWH00Q8Nt4LTxvz51D[/img] sao cái đầu tiên thì nó như này nhưng khi in ra dữ liệu thứ 2 thì nó lại như này ...
array khởi tạo ngoài while nha bro.

<?php
include '../in/conn.php';
if(isset($_GET['token'])) {
$token = $_GET['token'];
$a = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `token`='".$token."' LIMIT 1"),0);
if ($a['token'] == 0){
echo "có cái nịt token này";
}
else{
$getls = mysql_query("SELECT * FROM `log_sms` WHERE subcode = '".$a['subcode']."' ORDER BY id DESC LIMIT 15");
$i = 1;
$data = [];
while ($vip=mysql_fetch_array($getls)) {
$data['number'] = $vip['number'];
$data['phone'] = $vip['phone'];
$data['tranid'] = $vip['tranid'];
$data['comment'] = $vip['comment'];
$data['subcode'] = $vip['subcode'];
$data['tiencong'] = $vip['tiencong'];
}
$json = json_encode($data,JSON_PRETTY_PRINT);
print_r($json);
}
}

else {
echo "có cái nịt";

}
* Treasure  (Member) [Off]
14 * 27
*   Cách đây 11 tháng
Kết quả = Array ( [0] => {***} [1] => {***})

<?php
include '../in/conn.php';
if(isset($_GET['token'])) {
$token = $_GET['token'];
$a = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `token`='".$token."' LIMIT 1"),0);
if ($a['token'] == 0){
echo "có cái nịt token này";
}
else{
$getls = mysql_query("SELECT * FROM `log_sms` WHERE subcode = '".$a['subcode']."' ORDER BY id DESC LIMIT 15");
$json = [];
while ($vip=mysql_fetch_array($getls)) {
$data = array();
$data['number'] = $vip['number'];
$data['phone'] = $vip['phone'];
$data['tranid'] = $vip['tranid'];
$data['comment'] = $vip['comment'];
$data['subcode'] = $vip['subcode'];
$data['tiencong'] = $vip['tiencong'];
$json[] = json_encode($data,JSON_PRETTY_PRINT);
}
print_r($json);
}
}

else {
echo "có cái nịt";
}
Edited by: Treasure
* thai123  (Member) [Off]
28 * 20
*   Cách đây 11 tháng
cảm ơn các bác giúp e thấy cái của bác poker dùng được
nhưng khi in ra dữ liệu nó có thêm mấy cái từ 1 đến 6 xong mới hiện cái phần đúng như e để
giờ làm sao để lược bỏ mấy dùng 0 => 6 vậy
[Hình ảnh]
▼ Tổng số: 4
- Share:
BBCode:

Link: