Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 676

▼ function shufle() trong twig

* tiaxgame  (Admin) [Off]
438 * 1013
*   Cách đây 2 năm
đã lâu rồi không viết code. nay viết cái cho ae dùng.

function shufle() đảo ngẫu nhiên các phần tử trong mảng array. hàm này khá hữu dụng.

Function này mình viết cho mảng 1 chiều. còn mảng 2 chiều ae tự dựa code tham khảo nhé!!
code:
dán vào file func.twig
{% macro shufle(arr) %}{% set shufle = '' %}{% for i in 1..arr|length %}{% set j = random(arr|length-1) %}{% set shufle = shufle~arr[j] %}{% if loop.last == false %}{% set shufle = shufle~'<>' %}{% endif %}{% set arr = arr|slice(0,j)|merge(arr|slice(j+1,arr|length)) %}{% endfor %}{{ shufle|raw }}{% endmacro %}


dán vào nơi muốn dùng
{% from 'func.twig' import shufle %}
{% set arr='tiaxgame'|split %}
{{ shufle(arr)|split('<>')|join }}
Edited by: tiaxgame
[Like=10] godlike , Nhim , khanh , knhoten , Lvy2003 , mrducz95 , mellody , Tuankill , Lol , Treasure
* tiaxgame  (Admin) [Off]
438 * 1013
*   Cách đây 2 năm
có code rùi. ae ai làm game xếp chữ đc k nhỉ???
* tiaxgame  (Admin) [Off]
438 * 1013
*   Cách đây 2 năm
code này làm bài viết ngẫu nhiên ok
* phong  (Member) [Off]
221 * 333
*   Cách đây 9 tháng
ví dụ cái này muốn dùng macro trên cùng trang thì bỏ {%from 'func.twig' import shufle%} , sửa {{shufle(arr)|split('<>')|join}} thành {{_self.shufle(arr)|split('<>')|join}} ngoài ra _self. còn dùng để tạo biến toàn cục mà hình như wap4 ko hỗ trợ.
biến toàn cục kiểu {{abc}}{%set abc=1%} (set ở dưới nhưng có thể get ở trên) mà quên cú pháp set biến toàn cục như nào rồi, nhớ lúc mới ra wap4 có test mà ko được
Edited by: phong
[Like=1] tiaxgame
▼ Tổng số: 4
- Share:
BBCode:

Link: