Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnJavascript
Lượt xem: 456

▼ Share code javascript check phần trăm pin với thời gian cực chất

* 0938666521  (Member) [Off]
103 * 76
*   Cách đây 2 năm
Anh em test demo nhé
Demo :


Code by TuAnhNguyenIT
Có gì lỗi comment để mình hướng dẫn nha


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body id="body">

<script>

let body = document.getElementById("body");
let pin = document.createElement('span');
let thoigian = document.createElement('span');

body.appendChild(pin);
body.appendChild(thoigian);
setInterval(function(){
navigator.getBattery().then(function(battery) {
var batterylevel = battery.level*100;
var batterycharging = battery.charging ? "Đang cắm sạc" : "Chưa cắm sạc";
var date = new Date();
var hr = date.getHours();
var min = date.getMinutes();
var sec = date.getSeconds();
var ms = Math.round(date.getMilliseconds()/10);
if(hr < 10){
hr = '0'+hr
}

if(min < 10){
min = '0'+min
}

if(sec < 10){
sec = '0'+sec
}
pin.innerHTML = "Pin : "+batterylevel+"%<br> "+batterycharging+".";
thoigian.innerHTML = '<br>Time : ' + hr+' : '+min+' : '+sec;

});
}, 10);

</script>
</body>
</html>
[Like=5] Nhim , KhaiPhan , ZED , mellody , phamquyet9x
* Nhim  (Member) [Off]
15 * 49
*   Cách đây 2 năm
Like ngon
[Like=1] 0938666521
* ZED  (Member) [Off]
10 * 12
*   Cách đây 2 năm
đỉnh thật
[Like=1] 0938666521
* as  (Member) [Off]
7 * 1
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ 0938666521:
Anh em test demo nhé Demo : https://blogithay.000webhostapp.com/code1.php Code by TuAnhNguyenIT Có gì lỗi comment để mình hướng dẫn nha [code] <!DOCTYPE html> <html> <h ...
Bình luận bị ẩn - Reported
[Like=1] 0938666521
* LoveYenIT  (Member) [Off]
36 * 41
*   Cách đây 2 năm
?
[Like=1] 0938666521
* phong  (Member) [Off]
219 * 333
*   Cách đây 2 năm
độc lạ phết, pin điện thoại và máy tính điều check được
Edited by: phong
[Like=1] 0938666521
▼ Tổng số: 6
- Share:
BBCode:

Link: