Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnJavascript
Lượt xem: 3063

▼ code upload ảnh lên chatbox bằng api imgur

1 2 >>
* Poker  (Member) [Off]
181 * 308
*   Cách đây 3 năm
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy cách này cũng có vài nhược điểm. vd như dùng host thì khi upload nó phải trải qua 2 bước request làm user rất khó chịu hoặc encode sang base64 thì khi trên trang mà có quá nhiều ảnh thì nó lag với lại cũng tốn data .
vậy thì tại sao ko dùng imgur.
điểm mạnh :
- có support api
- upload nhanh và lưu trữ lâu dài
- upload ko giới hạn
- và đặc biệt là ko cần đặc biệt cũng upload dc
nên hôm nay mình viết 1 hàm nhỏ giúp ae thao tác với api nó dễ dàng hơn. và làm vd là cái upload ảnh lên chatbox
đầu tiên cần import function này vào footer.
-
tiếp theo dán code nút upload này bên cạnh nút chat.

<button id="upload">Upload Ảnh</button>
<input type="file"id="f"style="display:none">

css làm sao cho nó đẹp là tuỳ các bạn
cuối cùng dán script này vào trang hiện tại

<script>
document.querySelector("#upload").onclick = function() {
document.querySelector("#f").click();
}
poker("#f",{
loading : function(load) {

},
loaded : function(link,size,type,time) {
var input = document.querySelector("#auto");
input.innerHTML += "[img]"+link+"[/img]";
}
})
</script>

demo :
trong đó biến load ở function loading() là phần trăm tải lên của ảnh. còn các biến ở hàm loaded(đây là hàm khi tải xong ảnh) là :
- link : url của ảnh
- size : kích thước của ảnh (tính bằng byte)
- type : loại ảnh (.png,.jpg,.gif v.v)
- time : thời gian ảnh được up lên
vậy là xong rồi đó chúc thành công
Edited by: Poker
[Like=13] 1xxx , tiaxgame , Dai , LeVanDuc , bakawap , RoSino18k , Tuankill , mrducz95 , mellody , khanh , godlike , Pupy , Min
* tiaxgame  (Admin) [Off]
438 * 1013
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
xin demo
* LeVanDuc  (Member) [Off]
13 * 17
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
Dán script vào trang hiện tại là s
* bakawap  (Member) [Off]
14 * 38
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
Rất hữu ích, mạn phép copy về nha thým.
[Like=1] Poker
* phong  (Member) [Off]
221 * 333
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
Hình như từ hồi imgur ra app thì nó ko cho xem ảnh bằng url nữa
* RoSino18k  (Member) [Off]
169 * 369
*   Cách đây 3 năm
Cái file js không mã hoá UTF-8 đọc cứ tiếng việt mà cứ ngỡ tiếng nước ngoài cơ
* mrducz95  (Smod) [Off]
105 * 405
*   Cách đây 3 năm
Code hay qua e
[Like=1] Poker
* phong  (Member) [Off]
221 * 333
*   Cách đây 3 năm
ai dịch hộ 2 cái câu trong file js với
* Cf  (Member) [Off]
4 * 2
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
Bình luận bị ẩn - Reported
* Cf  (Member) [Off]
4 * 2
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
Bình luận bị ẩn - Reported
▼ Tổng số: 17
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: