Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
Bảng Tin - News
* OFF
Xin cách reset battery stats(Reset thống kê pin) cho android 4.4.2 với ae. Cảm ơn. Mình thử cách xoá file batterystats.bin nhưng thống kê pin vẫn y chang. Thật ra mình có 1 ứng dụng resset được nhưng ...
Edited by: OFF
* SharkMan
* blackangel
* Tuankill
* Zink
reg tên miền my.id free 1 năm

code: blackmyid
Reg tại
login bằng Gmail

Ủng hộ zink bằng cách zô đăng bài nghe
Edited by: Zink
Xem thêm >>
Online [0/4]