Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 2634

▼ share full code gamemod cho wap4

1 2 >>
* Tuankill  (Member) [ON]
172 * 302
*   Cách đây 2 năm
demo:
chỉ là đam mê thôi.
chán rồi share =))
file main list file:
{% include '_404' %}

còn lại cứ post hết file trong rồi xóa .js ở cuối đi là ok.
quên còn file reg với out thì lấy bên code tiax. reg xong xóa làm nick admin nha.
Edited by: khanh
[Like=8] Prime , bvhanh , khanh , tiaxgame , Minh , konhoten , Pupy , TPNo1
* khanh  (Smod) [Off]
204 * 372
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ Tuankill:
demo: http://gamemod.viwap.com/ chỉ là đam mê thôi. chán rồi share =)) file main list file: [code]{% include '_404' %}[/code] còn lại cứ post hết file trong http://upload3k.xtgem.com/g ...
sao ko nén zip nhỉ
* konhoten  (Member) [Off]
50 * 98
*   Cách đây 2 năm
up len xoa .js chao
[Like=1] khanh
* hdk1st  (Member) [Off]
21 * 8
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ Tuankill:
demo: http://gamemod.viwap.com/ chỉ là đam mê thôi. chán rồi share =)) file main list file: [code]{% include '_404' %}[/code] còn lại cứ post hết file trong http://upload3k.xtgem.com/g ...
Xin cách đưa bài viết mới của nhiều chuyên mục ra 1 list với ông ơi
* PiNTK  (Member) [Off]
26 * 75
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ Tuankill:
demo: http://gamemod.viwap.com/ chỉ là đam mê thôi. chán rồi share =)) file main list file: [code]{% include '_404' %}[/code] còn lại cứ post hết file trong http://upload3k.xtgem.com/g ...
dùng file 404 là làm file view thì vĩnh viễn bv ko đc gg index haha
* MsangTao  (Member) [Off]
91 * 291
*   Cách đây 2 năm
Tuankil ơi, có style cho wap video k?
* Prime  (Member) [Off]
19 * 11
*   Cách đây 2 năm
Js cho mình file vsp_blocks với bạn top ơi.
* quangdzai  (Member) [Off]
7 * 0
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ Tuankill:
demo: http://gamemod.viwap.com/ chỉ là đam mê thôi. chán rồi share =)) file main list file: [code]{% include '_404' %}[/code] còn lại cứ post hết file trong http://upload3k.xtgem.com/g ...
tên tk mk đăng nhập
* khanh  (Smod) [Off]
204 * 372
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ Tuankill:
demo: http://gamemod.viwap.com/ chỉ là đam mê thôi. chán rồi share =)) file main list file: [code]{% include '_404' %}[/code] còn lại cứ post hết file trong http://upload3k.xtgem.com/g ...
thiếu search r nha
* vangmen  (Member) [Off]
3 * 1
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ Tuankill:
demo: http://gamemod.viwap.com/ chỉ là đam mê thôi. chán rồi share =)) file main list file: [code]{% include '_404' %}[/code] còn lại cứ post hết file trong http://upload3k.xtgem.com/g ...
xóa cái In/aCached!l0+10Summary reportDiagnosisDensity00n/a ở dưới chân trang web như thế nào ông ơi
▼ Tổng số: 19
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: