Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
Forum
Lượt xem: 418

▼ Lỗi wap4 khi rename main-list

* Minh  (Member) [Off]
146 * 207
*   Cách đây 3 năm
Bình luận bị ẩn - Reported
* tiaxgame  (Admin) [Off]
368 * 896
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Minh:
Khi vào Video Search/Main-list đổi tên bất kì nó sẽ báo là wap bị xoá TT
Mình sẽ report sau
[Like=1] Minh
* Bkit  (Smod) [Off]
110 * 218
*   Cách đây 3 năm
Vào /css, /js, /images đổi tên file là file bị xoá
[Like=2] Minh , phong
▼ Tổng số: 3
- Share:
BBCode:

Link: