Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamKhác
Lượt xem: 79

▼ Share code tìm kiếm nick[/b]

* nhokdung  (Member) [Off]
30 * 17
*   Cách đây 1 tháng
Code đơn giản đủ dùng ok


file search dán all vô[php]

{%set nick=get_post("nick")%}
{%import 'func.twig' as m%}
{%set sign=m.login()|trim%}
{%if sign%}
{%use '_blocks'%}

{{block("header")}}
<div class="phdr">Search Nick</div>

<form method="post"> Tên Nick <input type="text" name="nick" value=""> <input type="submit" value="Tìm"> </form>
{%if nick!=""%}
{%if get_data_count('user_'~nick)>0%}
Thông tin nick {{m.get('user_'~nick,'nick')}}

{%else%}
User kô tồn tại{%endif%}
{%endif%}


{{block("footer")}}

{%endif%}[/php]
Edited by: nhokdung
* nhokdung  (Member) [Off]
30 * 17
*   Cách đây 1 tháng
Code đơn giản ae đừng đá nhá akakak
* nhokdung  (Member) [Off]
30 * 17
*   Cách đây 1 tháng
Tiaxgame dán vô wap là chạy
* mellody  (Member) [Off]
37 * 60
*   Cách đây 1 tháng
Dùng làm gì?
▼ Tổng số: 4
- Share:
BBCode:

Link: