Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 169

▼ function shufle() trong twig

* tiaxgame  (Admin) [Off]
382 * 941
*   Cách đây 1 tháng
đã lâu rồi không viết code. nay viết cái cho ae dùng.

function shufle() đảo ngẫu nhiên các phần tử trong mảng array. hàm này khá hữu dụng.

Function này mình viết cho mảng 1 chiều. còn mảng 2 chiều ae tự dựa code tham khảo nhé!!
code:
dán vào file func.twig
{% macro shufle(arr) %}{% set shufle = '' %}{% for i in 1..arr|length %}{% set j = random(arr|length-1) %}{% set shufle = shufle~arr[j] %}{% if loop.last == false %}{% set shufle = shufle~'<>' %}{% endif %}{% set arr = arr|slice(0,j)|merge(arr|slice(j+1,arr|length)) %}{% endfor %}{{ shufle|raw }}{% endmacro %}


dán vào nơi muốn dùng
{% from 'func.twig' import shufle %}
{% set arr='tiaxgame'|split %}
{{ shufle(arr)|split('<>')|join }}
Edited by: tiaxgame
[Like=8] godlike , Nhim , khanh , knhoten , Lvy2003 , mrducz95 , mellody , Tuankill
* tiaxgame  (Admin) [Off]
382 * 941
*   Cách đây 1 tháng
có code rùi. ae ai làm game xếp chữ đc k nhỉ???
* tiaxgame  (Admin) [Off]
382 * 941
*   Cách đây 1 tháng
code này làm bài viết ngẫu nhiên ok
▼ Tổng số: 3
- Share:
BBCode:

Link: