Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 233

▼ Class Request đơn giản v2, hỗ trợ upload file

* luan  (Member) [Off]
70 * 141
*   Cách đây 9 tháng
Download:
Cách dùng tương tự v1, chỉ bổ sung chức năng upload file
Tham khảm tư liệu v1:

Piso::file($file, $fieldname, $mime = auto) => $this
[code]<?php
$req = $req->file(__FILE__, 'inputfilename', 'text/x-php');
/*
$res = $req->body(['name' => 'luan', 'year' => 2020])->file(__FILE__, 'file')->send();
[/code]
Edited by: luan
[Like=2] tiaxgame , Poker
* Poker  (Member) [Off]
171 * 270
*   Cách đây 9 tháng
có save cookie thì ngon :v
▼ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link: