Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 158

▼ Share code quản lí GitHub từ xa

* luan  (Member) [ON]
58 * 104
*   Cách đây 3 tháng
Không dài dòng văn tự, xem rồi tự vọc :)

Code sử dụng thư viện , còn khá đơn giản, chức năng tạm đủ dùng, hi vọng sẽ có time để viết nhiều hơn

Dạo này thấy dùng xtgem để lưu trữ khá nhiều, sao không chuyển sang dùng GitHub nhỉ? Nghe đâu max 100 GB / repository, 100MB / file :))

Link download:

* ⚙️⚙️⚙️
require 'path/to/library/autoload.php';
$GA = new GitHub\Api($username, $passwd);


* Các biến
// https://github.com/concat/githubapi/master/library
$owner = 'concat';
$repo = 'githubapi';
$path = 'library';
$branch = 'master';

// https://github.com/concat/private-repo/tree/abc/temp
$owner = 'concat';
$repo = 'private-repo';
$path = 'temp';
$branch = 'abc';


* Đọc readme
$readme = $GA->readme($owner, $repo, $branch = 'master');


* Tree && Contents
Tiếng anh không giỏi, tạm gọi là lấy cấu trúc thư mục
$tree = $GA->tree($owner, $repo, $path = '', $branch = 'master');
$contents = $GA->contents($owner, $repo, $path = '', $branch = 'master');


* Tạo file
$path = 'somedir/hi.js';
$commit = 'Create hi.js';
$content = 'alert(\'Hi, ... shut up :v\');
$create = $GA->create($owner, $repo, $path, $commit, $content, $branch = 'master');
/* Hoặc */
$path = 'thư/mục/không/tồn/tại/hi.js';
$commit = 'Create hi.js';
$content = 'alert(\'Hi, ... shut up :v\');
$create = $GA->create($owner, $repo, $path, $commit, $content, $branch = 'master');


* Update nội dung file
$path = 'somedir/hi.js';
$content = json_decode($this->contents($owner, $repo, $path, $branch = 'master'), true);
$sha = $content['sha'];
$commit = 'Update hi.js';
$content = 'alert(\'Hi, ... bye :3\');
$update = $GA->update($owner, $repo, $path, $commit, $content, $sha, $branch = 'master');


* Lấy link download
Không hỗ trợ download thư mục
$path = 'somedir/hi.js';
$download_url = $GA->download_url($owner, $repo, $path, $branch = 'master');
/* Hoặc download cả repository */
/* #1 */
$download_url = $GA->download_url($owner, $repo, null, $branch = 'master');
/* #2 */
$format = 'zipball'; // Hoặc tarball
$download_url = $GA->archive_url($owner, $repo, $format = 'zipball', $branch = 'master');
[Like=2] knhoten , VinaDP
* luan  (Member) [ON]
58 * 104
*   Cách đây 3 tháng
=]]
[Hình ảnh]
[Like=2] knhoten , KhaiPhan
* knhoten  (Member) [Off]
69 * 134
*   Cách đây 3 tháng
Ngon khỏi dùng vps ngon
* mellody  (Member) [Off]
30 * 53
*   Cách đây 3 tháng
Max Repo có 1GB thôi mà :v
* PYB  (Member) [Off]
13 * 22
*   Cách đây 3 tháng
share cm nó code cho r lm z ai hỉu
* Dai  (Member) [Off]
60 * 116
*   Cách đây 3 tháng
Cơ mà sao không dùng Github làm luôn website nhỉ =)))
▼ Tổng số: 6
- Share:
BBCode:

Link: