Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnJavascript
Lượt xem: 1034

▼ code upload ảnh lên chatbox bằng api imgur

<< 1 2
* hjj  (Member) [Off]
4 * 2
*   Cách đây 11 tháng
Gửi từ Poker:
nếu bạn đang muốn làm 1 chức năng nào đó liên quan đến hình ảnh vd như up avatar hay upload img lên chatbox v.v thì cũng có nhiều cách. dùng host để upload lên sever hay encode image sang base64. mấy ...
Bình luận bị ẩn - Reported
▼ Tổng số: 11
<< 1 2
- Share:
BBCode:

Link: