Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 513

▼ nhờ thánh php vào giúp preg match preg place tào lao

1 2 >>
* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
213 * 434
*   Cách đây 2 năm
mình co đoạn text

hôm nay có [im]http://jdhjssdomain.com/mot.jpg[/img]
ngày mai có [im]http://vkjddjdomain.com/mot.jpg[/img]
ngày mốt có [im]http://akđfhdomain.org/ba.jpg[/img]

làm sao để đổi văn bản trên thành

hôm nay có [im]http://wap4u.tk/mot.jpg[/img]
ngày mai có [im]http://wap4u.tk/mot.jpg[/img]
ngày mốt có [im]http://wap4u.tk/ba.jpg[/img]

sử dụng replace như thế nào

mình nhớ hồi lúc có cái tool leech nào sửa link ảnh mà ko tim dc hi
Edited by: visaotinhyeu11
[Like=2] pussy , popy
* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
213 * 434
*   Cách đây 2 năm
ví dụ như code này nó chỉ replace mỗi một cái

<?php

$text = 'hom nay co @http://jdhjssdomain.com/mot.jpg@
ngay mai co @http://vkjddjdomain.com/mot.jpg@
ngay mot co @http://akdfhdomain.org/ba.jpg@';


preg_match_all('#@(.*?)@#is', $text, $image);

foreach ($image['1'] as $data) {

$name = basename($data);

$content = str_replace($data, 'http://wap4u.tk/' . $name, $text);

}
echo $content;

?>
Edited by: visaotinhyeu11
[Like=2] pussy , popy
* MrH  (Member) [Off]
4 * 3
*   Cách đây 2 năm
thử chuỗi regex này xem b
/^(?:https?:\/\/)?(?:[^@\/\n]+@)?(?:www\.)?([^:\/?\n]+)/
* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
213 * 434
*   Cách đây 2 năm
what regex j ghê gớm thế
[Like=2] pussy , popy
* luan  (Member) [Off]
69 * 136
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ visaotinhyeu11:
mình co đoạn text hôm nay có [im]http://jdhjssdomain.com/mot.jpg[/img] ngày mai có [im]http://vkjddjdomain.com/mot.jpg[/img] ngày mốt có [im]http://akđfhdomain.org/ba.jpg[/img] làm sao để đổi ...
<?php
$text = 'hom nay co
@http://jdhjssdomain.com/mot.jpg@
ngay mai co @http://vkjddjdomain.com/mot.jpg@
ngay mot co @http://akdfhdomain.org/ba.jpg@';
preg_match_all('#@(.*?)@#is', $text, $image);
foreach ($image['1'] as $data) {
$name = basename($data);
$content = str_replace($data, 'http://wap4u.tk/' . $name, ($content ? $content : $text));
}
echo $content;
* khanh  (Member) [Off]
217 * 429
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ visaotinhyeu11:
mình co đoạn text hôm nay có [im]http://jdhjssdomain.com/mot.jpg[/img] ngày mai có [im]http://vkjddjdomain.com/mot.jpg[/img] ngày mốt có [im]http://akđfhdomain.org/ba.jpg[/img] làm sao để đổi ...
preg_replace dc mà thím
* PMTpro  (Member) [Off]
200 * 388
*   Cách đây 2 năm
Bình luận bị ẩn - Reported
[Like=1] tiaxgame
* luan  (Member) [Off]
69 * 136
*   Cách đây 2 năm
xài cái t đưa là ok r đấy
* tiaxgame  (Admin) [Off]
377 * 910
*   Cách đây 2 năm
Tình hình là lâu không viết code. đọc #1 vs máy thánh cmt mà mk đơ lun @@!
* tiaxgame  (Admin) [Off]
377 * 910
*   Cách đây 2 năm
dùng preg_replace ok muk
▼ Tổng số: 11
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: