Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 186

▼ Hàm proc_open test php tren php :v

* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
197 * 407
*   Cách đây 8 tháng
Dang tinh lam wapbuilder php ma bận gái gú qua


<?php

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('error_reporting', E_ALL);

function php_run($code) {
$descriptorspec = array(
0 => array("pipe", "r"),
1 => array("pipe", "w")
);
$cwd = NULL;
$env = array($code, '');
$process = proc_open('php', $descriptorspec, $pipes, $cwd, $env);
if (is_resource($process)) {
fwrite($pipes[0], $env[0]);
fclose($pipes[0]);
echo stream_get_contents($pipes[1]);
fclose($pipes[1]);
proc_close($process);
}
}

php_run("<?php echo 'abc': ?>");

?>


Muon test j thi bo vao trong php_run roi test yaoming
[Like=5] tiaxgame , Bkit , Pupy , pussy , popy
* tiaxgame  (Admin) [Off]
329 * 814
*   Cách đây 8 tháng
hay ha
* KhaiPhan  (Member) [Off]
67 * 313
*   Cách đây 8 tháng
eval("php code");
▼ Tổng số: 3
- Share:
BBCode:

Link: