Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 193

▼ Cần gjúp về curl

* Poker  (Smod) [Off]
148 * 197
*   Cách đây 11 tháng
File a.php mình có
<?php
echo $_POST['p'];

b.php
<?php
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1,
CURLOPT_URL => 'a.php',
CURLOPT_USERAGENT => ' POST',
CURLOPT_POST => 1,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false, //Bỏ kiểm SSL
CURLOPT_POSTFIELDS => array(
'p' => 'test'
)
));
$resp = curl_exec($curl);
return $resp;
curl_clốse($curl);
?>
No ko báo lỗi nhưng cũng ko họat động là sao gíup vs.
À mà nhớ mọi bữa có cái hàm curl mrduc share ai còn ko cho xin chứ pupyblog die rồi
[Like=1] Pupy
* jojo  (Member) [Off]
25 * 22
*   Cách đây 11 tháng
Dòng curl_clốse($curl); có dấu
Đưa chung 1 file sửa cho tiện ko thì include b.php chứ
* Anhviptn  (Member) [Off]
105 * 220
*   Cách đây 11 tháng
Gửi từ Poker:
File a.php mình có <?php echo $_POST['p']; b.php <?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_URL => ' ...
Curl có đúng đâu mà chạy :v
* Poker  (Smod) [Off]
148 * 197
*   Cách đây 11 tháng
Cái close là viết đây bị lỗi chứ ko phải sai
* VinaDP  (Member) [Off]
172 * 253
*   Cách đây 11 tháng
CURLOPT_URL => 'a.php',
Dòng này phải có cả domain full nha
* RoSino18k  (Member) [Off]
166 * 360
*   Cách đây 11 tháng
Nhìn cái array kia lại nhớ ngày xưa mình cũng viết array như vậy. Còn file a với file b nằm cùng site thì bạn cURL làm gì chứ
* Pupy  (Admin) [Off]
195 * 326
*   Cách đây 11 tháng
hóng ae giúp hi
[Like=1] Poker
▼ Tổng số: 7
- Share:
BBCode:

Link: