Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 149

▼ [Modul]Share code 404

* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
Có sử dụng một số code hay của các bạn
{% set page_name = 'taigamedi.com' %}
{% set page_title = 'Trang vừa truy cập không tồn tại' %}

{% use '_blocks' %}

{{ block( 'head_tags' ) }}

<body>
{{ block( 'search' ) }}
<div style="border-top:1px solid #8493a8; padding: 10px; font-size: 13px">
Trang vừa truy cập không tồn tại <a href="http://taigamedi.com">Quay lại trang chủ</a>
</div>
</body>
▼ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link: