Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWapmasterKhác
Lượt xem: 180

▼ Rành php vào giúp

* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
135 * 149
*   Cách đây 4 tháng
Mình có 1 chuỗi

...abc...var sessionid="abc";...abc...

mình muốn bóc nội dung sessionid ra thì phải làm sao

mình có sử dụng preg match như thế này mà nó hiển thị từ " tới max trang B23

if (preg_match('/sessionid="(.+)";/', $data, $sessionid)) {

echo $sessionid[1];

}
Edited by: visaotinhyeu11
* VinaDP  (Member) [ON]
125 * 168
*   Cách đây 4 tháng
K hiểu cậu đang bảo gì
* VinaDP  (Member) [ON]
125 * 168
*   Cách đây 4 tháng
Ủa preg match nhìn lạ ghê ,sao k có # ,#is này nọ nhỉ
if (preg_match('#/sessionid="(.+?)";/#is', $data, $sessionid)) {

echo $sessionid[1];

}
* jojo  (Member) [Off]
20 * 20
*   Cách đây 4 tháng
if (preg_match('#sessionid="(.*?)";#si', $data, $sessionid)) {

echo $sessionid[1];

}
* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
135 * 149
*   Cách đây 4 tháng
thank các thím
▼ Tổng số: 5
- Share:
BBCode:

Link: