Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWapmasterKhác
Lượt xem: 247

▼ Rành php vào giúp

* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
201 * 409
*   Cách đây 12 tháng
Mình có 1 chuỗi

...abc...var sessionid="abc";...abc...

mình muốn bóc nội dung sessionid ra thì phải làm sao

mình có sử dụng preg match như thế này mà nó hiển thị từ " tới max trang B23

if (preg_match('/sessionid="(.+)";/', $data, $sessionid)) {

echo $sessionid[1];

}
Edited by: visaotinhyeu11
[Like=2] pussy , popy
* VinaDP  (Member) [Off]
172 * 253
*   Cách đây 12 tháng
K hiểu cậu đang bảo gì
* VinaDP  (Member) [Off]
172 * 253
*   Cách đây 12 tháng
Ủa preg match nhìn lạ ghê ,sao k có # ,#is này nọ nhỉ
if (preg_match('#/sessionid="(.+?)";/#is', $data, $sessionid)) {

echo $sessionid[1];

}
* jojo  (Member) [Off]
25 * 22
*   Cách đây 12 tháng
if (preg_match('#sessionid="(.*?)";#si', $data, $sessionid)) {

echo $sessionid[1];

}
* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
201 * 409
*   Cách đây 12 tháng
thank các thím
[Like=2] pussy , popy
▼ Tổng số: 5
- Share:
BBCode:

Link: