Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 1060

▼ Code xóa toàn bộ files Site Wap4

* khanh  (Member) [Off]
215 * 419
*   Cách đây 2 năm
Thực ra thì code này mình lấy từ code xóa custom data của Bkit sửa 1 tý thôi yaoming ..tác dụng xóa hết file của site đó, rất hữu ích cho ai muốn reset wap...

<?php
If($_GET['submit']){
$pass=$_GET['pass'];
$email=$_GET['email'];
$site=$_GET['id'];
$cookie='';
$ua = 'UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; vi; NokiaE71-1) U2/1.0.0 UCBrowser/9.4.1.377 U2/1.0.0 Mobile UNTRUSTED/1.0';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://wap4.co/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
$bkit =array('email' => $email, 'pass' =>$pass);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($bkit));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$bkit);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie);
$nd=curl_exec($ch);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,'http://wap4.co/site/'.$site.'/');
$source = curl_exec($ch);
$preg=explode('Files',$source);

preg_match_all('#<a class="multiline" href="(.*?)">
<i class="icon icon-editable"></i>#is', $preg[1],$link);

foreach($link[1] as $l){
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,'http://wap4.co'.$l.'?action=settings&remove=remove');
$ac=curl_exec($ch);
}
curl_close($ch);
Echo 'Clear Men =]]';
}
?>
<form method="get"><input type="text" name="email" value="email"/><input type="text" name="pass" value="password"/><input type="text" name="id" value="id site"/><input type="submit" name="submit" value="xoá hết files"/></form>

- Còn đây là link xóa custom data của bkit :
- thank bkit hen yeu
Edited by: khanh
[Like=5] RoSino18k , Bkit , Pupy , tiaxgame , knhoten
* Faker  (Member) [Off]
20 * 11
*   Cách đây 2 năm
* RoSino18k  (Member) [Off]
167 * 369
*   Cách đây 2 năm
Pro quá iurui
* Faker  (Member) [Off]
20 * 11
*   Cách đây 2 năm
Cần lắm cái demo help
* Facebook  (Member) [Off]
3 * 0
*   Cách đây 2 năm
Tại sao mọi người làm đc mà tôi không làm đc
:cuu:
* nhokdung  (Member) [Off]
13 * 4
*   Cách đây 3 tháng
Gửi từ khanh:
Thực ra thì code này mình lấy từ code xóa custom data của Bkit sửa 1 tý thôi :yaoming: ..tác dụng xóa hết file của site đó, rất hữu ích cho ai muốn reset wap... [php] <?php If($_GE ...
bị lỗi tuy có chữ crear mem nhưng chưa xóa được cái gì cả?
▼ Tổng số: 6
- Share:
BBCode:

Link: