Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 2326

▼ Code PHP xoá tất cả entry trong custom data

1 2 >>
* Bkit  (Smod) [Off]
110 * 219
*   Cách đây 4 năm
Code php xoá tất cả entry trong custom data cho wap4.
demo: [url=#]bên dưới[/url]
Code:

<?php
If($_GET['submit']){
$pass=$_GET['pass'];
$email=$_GET['email'];
$site=$_GET['id'];
$cookie='';
$ua = 'UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; vi; NokiaE71-1) U2/1.0.0 UCBrowser/9.4.1.377 U2/1.0.0 Mobile UNTRUSTED/1.0';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://wap4.co/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookie);
$bkit =array('email' => $email, 'pass' =>$pass);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,count($bkit));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$bkit);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookie);
$nd=curl_exec($ch);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,'http://wap4.co/site/'.$site.'/custom_data');
$source = curl_exec($ch);
$preg=explode('Filter by key',$source);

preg_match_all('/id: (.*?),/is', $preg[1],$link);

foreach($link[1] as $l){
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,'http://wap4.co/site/'.$site.'/custom_data/edit/'.$l.'?act=remove');
curl_exec($ch);
}
curl_close($ch);
}
?>
<form method="get"><input type="text" name="email" value="email"/><input type="text" name="pass" value="password"/><input type="text" name="id" value="id site"/><input type="submit" name="submit" value="xoá hết custom data"/></form>


Trong đó email và pass là email và pass đăng nhập wap4.co. Còn id site là: khi vào custom data, url sẽ có dạng http://wap4.co/site/xxx/custom_data, xxx là id của site.

Mỗi lần xoá chỉ xoá 50 entry thôi, muốn xoá tất cả thì refresh trang hoặc chạy cron hoặc thêm vòng lặp vào php,...

Leech xin để nguồn: BKIT
Edited by: Bkit
[Like=9] tiaxgame , giacmovn , Minh , khanh , Thucdaik , VOSONGPRO , lyo9z , Zink4U , Pupy
* Bkit  (Smod) [Off]
110 * 219
*   Cách đây 4 năm
[Like=1] Anhviptn
* giacmovn  (Member) [Off]
11 * 19
*   Cách đây 4 năm
Hay quá =]][
* giacmovn  (Member) [Off]
11 * 19
*   Cách đây 4 năm
Xóa đc file ko
* khanh  (Member) [Off]
219 * 434
*   Cách đây 4 năm
Cái này bữa trước tui có code rồi....like cho thím
[Like=1] Bkit
* Poker  (Member) [Off]
174 * 280
*   Cách đây 4 năm
Gửi từ Bkit:
Code php xoá tất cả entry trong custom data cho wap4. demo: [url=#]bên dưới[/url] Code: [code] <?php If($_GET['submit']){ $pass=$_GET['pass']; $email=$_GET['email� ...
Hay quá
* Nguyenpro  (Member) [Off]
31 * 30
*   Cách đây 3 năm
haha cái này ngon đang test nên wap toàn rác có này dọn rác :D
* Bkit  (Smod) [Off]
110 * 219
*   Cách đây 3 năm
12 tháng rồi mau quá
* thai123  (Member) [Off]
21 * 10
*   Cách đây 3 năm
V
* Cf  (Member) [Off]
4 * 2
*   Cách đây 2 năm
Bình luận bị ẩn - Reported
▼ Tổng số: 11
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: