Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
Bảng Tin - News
* Anhviptn
Mấy anh chị cho em hỏi với ạ! Giờ em có 1 data trong 1 bảng: abc, như sau: Cột a có dữ liệu là 10 Cột b là 40 Cột c là 30 Cột d là 25 Làm sao để em lấy dữ liệu số trong hai cột có số cao nhất và ...
* Bindz
<a href="https://shopkimcuongvn.net">Wap upload tập tin miễn phí</a>
* Ivoryss
* Bindz
* nad9x
[Hình ảnh]
Xem thêm >>
Online [2/10]
godlike , knhoten