Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
Bảng Tin - News
* Tuankill
Tính share code .Có ai hóng k. :))
Đủ 100 like share luôn.
Edited by: Tuankill
* Bindz
* nad9x
Đọc truyện đê
* LoveYenIT > blog wap4
..... k bít nói gì demo : http://blog.kyniemjohn.tk [img]https://i.imgur.com/BFxzyAu.png[/img] Tải : [url=http://upfilev1.viwap.com//files/37]Zip_By_Wap4Vn_Tk_blog_kyniemjohn_tk.zip[/url] (57.73 ...
Edited by: LoveYenIT
* tiaxgame > function shufle() trong twig
đã lâu rồi không viết code. nay viết cái cho ae dùng. function shufle() đảo ngẫu nhiên các phần tử trong mảng array. hàm này khá hữu dụng. Function này mình viết cho mảng 1 chiều. còn mảng 2 ch ...
Edited by: tiaxgame
Xem thêm >>
Online [0/7]